Dräktsilver

Pris 250 kr

Dräktsilver - En historia om utsmyckningar

och kapital i metaller

Här får du veta det mesta om våra dräktsmycken.

Från värdet av silver och metaller genom historien

till hur våra smycken sett ut, burits och varit spridda

i landet. Det berättas också om bältet som bärare av

kapital, om trolovningsgåvor och om smycken och

folkdräkter.