Litteratur

Pris 350 kr

 

Folkdräkten, Sollerön, Mora, Venjan och Våmhus

En inspirations- och instruktionsbok

 

Folkdräkter, hemslöjd och återbruk har något av en renässans just nu, och att sy en egen folkdräkt behöver inte vara varken svårt eller dyrt.

I alla fall inte med tillgång till informativa fotografier och pedagogiska instruktioner. Och självklart med en någorlunda kunskap i sömnad.

 

Författare Mejt Rittedal

 

Läs mer

 

Pris 390 kr

Ståten och nyttan. Folkliga kläder och textila traditioner i södra Småland

I "Ståten och nyttan. Folkliga kläder och textila traditioner i södra Småland" sätts den folkliga klädedräkten 1750-1850 i fokus. Här får samtida ögonvittnen berätta i ord och bild om folkliga kläder i vardag och fest."Ståten och nyttan" är en unik dokumentation av vårt textila kulturarv och hur landsbygdens folk klädde sig före 1850.

 

Författare Birgitta Blixt, Håkan Liby, Berit Eldvik, Karl Johan Krantz m fl

 

Läs mer

 

Pris 50 kr

Folkdräkter i Kronobergs län

Häfte framtaget av Dräktrådet i Kronoberg. Folkdräkter i Kronobergs län, 1998.

Pris 50 kr

Värendsdräkten och dräktskicket i Värend

 

Separattryck ur Hyltén Cavalliusföreningens årsbok 1950, Kronobergsboken

Skriven av Anna-Maja Nylén.

Pris 250 kr

Dräktsilver - En historia om utsmyckningar och kapital i metaller

Här får du veta det mesta om våra dräktsmycken. Från värdet av silver och metaller genom historien till hur våra smycken sett ut, burits och varit spridda i landet. Det berättas också om bältet som bärare av kapital, om trolovningsgåvor och om smycken och folkdräkter.

 

Författare Wiveca Linderström

 

Läs mer

Pris €10 (ca 100 kr)

Finlandssvenska Dräktboken

Finlandssvenska dräktboken behandlar den finlandssvenska bygdedräktsrörelsen som inleddes med att föreningen Brage tog som sin uppgift att återuppliva och föra vidare det svenska folkkulturella traditionsarvet i Finland. Sedan folkdräkten återinfördes har cirka hundra år förflutit men folkdräkterna är populära ännu i dag. Tillverkning och bruk beskrivs i detalj samt på - och avklädningen av folkdräkten. I boken ingår också historia, uppgifter om material, sömnadsbeskrivningar och detaljritningar. Alla dräkter presenteras ortsvis i kort text och bild. Det är frågan om hela 186 dräktvarianter.

Boken har utarbetats av Brages dräktsektion under ledning av textillärare Karin Thylin-Grönlund.

 

Bokbeställning

(Kostnad för porto tillkommer)

 
 
 
 
Folkdräkten
Ståten och nyttan
Folkdräkter i Kronobergs län
Värendsdräkten och dräktskicket i Värend
Dräktsilver
Finlandssvenska Dräktboken
Gästrikedräkter – Bland nattkappor och tvinnskört
Bohusdräkter - tolkningar under ett sekel
Bygdedräkter bruk och brukare
Mora dräktbok
Åhldräkten
Särna- Idredräkten
Särna- Idredräkten USB-bok
Bidrag till Åhls sockens historia - Dräktskicket i Åhl
 
 

Författare: Kari Appelgren, Karin Grönlund, Margareta Häggblom, Bo Lönnqvist,

Maria Schulman, Gunilla Vuori

Utgivet år 2008.

 

Läs mer om finlandssvenska folkdräkter

Pris 100 kr

Gästrikedräkter – Bland nattkappor och tvinnskört

Hur har kungahus i Europa, exklusiva material och kyrkoåret påverkat hur gästrikarna har klätt sig?

 

I boken för du en spännande beskrivning av hur folkdräkterna har sett ut, med exempel från 1700-talet fram till våra dagar. Ett rikt bildmaterial med mycket färgbilder, de flesta nytagna av Jan Carlsson, på Fotografen i Gävle, illustrerar texten. Gävlekläde, tvinnskört, fläbblivstycke och ludenmössa är exempel på dialektala ord som får sin förklaring i boken.

Författarna är Håkan Liby, landsantikvarie i Uppsala, och Lena Eriksson, lokalhistoriker från Gävle.

Pris 200 kr

Bohusdräkter - Tolkningar under ett sekel

I Bohusdräkter - tolkningar under ett sekel berättas en drygt 100-årig historia om de bohuslänska bygdedräkterna. Historien börjar med Bertha Klebergs första försök att skapa en "bohuslänsk nationaldräkt" i början av 1900-talet och vi får följa utvecklingen fram till dags dato.

 

Boken handlar således inte i första hand om hur folket i Bohuslän var klädda för 150–200 år sedan, utan om hur lämningarna av detta dräktskick har använts i vår tid för att skapa en bygdedräkt i likhet med vad som finns i övriga svenska landskap och om hur denna dräkt har använts, utvecklats och förändrats under drygt 100 år.

 

Författaren Ulla Centergran är filosofie doktor i etnologi och har forskat på bygdedräkter i 50 år. Hon har bland annat inventerat tillgängliga plagg i museisamlingar varav många finns publicerade i boken för att illustrera utvecklingen av den bohuslänska dräkten.

 

Syftet är att skapa förståelse för att alla kläder, även bygdedräkter, förändras över tid och påverkas av de idéer och ideal som råder när de tillverkas. Är vi medvetna om detta behöver vi inte strida om vad som är rätt och fel, utan bara konstatera att idealen förändras och glädja oss över de vackra dräkterna!

Detta är en studie av bygdedräkter och deras användning. Några av de frågor som ställs är: "Vem har bygdedräkt? När används de, hur och varför?"

 

Frågorna behandlas i ett hundraårigt tidsperspektiv, från bygdedräkterna uppkomst under 1880-talets nationalromantik till "Gröna vågens" slut i mitten av 1980 -talet.

 

Ulla Centergran är forskare vid Etnologiska institutionen i Göteborg. Detta är hennes doktorsavhandling.

Pris 75 kr

Bygdedräkter bruk och brukare

Pris 100 kr

Mora dräktbok

Mora dräktbok innehåller bra beskrivningar av Moradräkterns olika delar och vid vilka högtider de olika delarna används. Det finns också historik och förklaringar kring dräktens delar. Väl illustrerad med vackra akvareller.

 

64 sidor

 

Tryckt och utgiven av Mora Hemslöjdens Vänner

Pris 200 kr

Åhldräkten

Färgstark, lite annorlunda och rolig bok om Åhldräkten

 

Trots att samhället idag är industrialiserat och digitaliserat finns det fortfarande många som äger och bär en Åhldräkt, en av de erkänt vackraste sockendräkterna i Dalarna.

Den nya boken om Åhldräkten är rik på detaljer och historik men också lite humoristisk, mycket tack vare mästerfotografen Lars Dahlströms nytagna bilder.

 

Vår bok ger en inblick i Åhldräktens varianter och hur den burits vid olika tillfällen, både historiskt och idag. I boken syns både gamla bevarade dräktdelar från 1800-talet samt nyare dräktdelar tillverkade under 1900- och 2000-tal.

 

Tanken med boken är att ge lättillgänglig information till alla som är intresserade av dräkten och att vägleda och inspirera framtida generationer att bära den.

Initiativtagaren är Ralf Mååg. Hans mångåriga efterforskningar och stora kunskap om Åhldräkten är det som gjort den här boken möjlig.

 

Utgiven av Åhls hembygdsförening

 

Särna- Idredräkten historia och mönster

Bok med spiralbindning 84 sidor.

 

Innehåller Projektarbetet, dräkthistoria, vävbeskrivningar och bilder.

Pris 495 kr

 

Bok i USB-format

Pris 295 kr

Pris 90 kr

Bidrag till Åhls sockens historia (häfte7)

Dräktskicket i Åhl

 

Ingrid Bergman berättar om Åhldräktens historia och beskriver olika dräktdelar. 164 sidor. Utgiven 1969.

Det är mest från 1800-talet som det finns dräktdelar bevarade och en del finns avbildade i boken: Överdelar, kjolar, snörliv, halskläden, huvudbonader, spetsar, strumpor mm. Det är mestadels kvinnodräkten som beskrivs. Olika dräktdelars material och framställning beskrivs också samt vilket dräkt som bars vid olika tillfällen, t.ex. vid olika högtider i kyrkan. Under andra delen av 1800-talet försvann successivt det allmänna bruket av Åhldräkten och några troliga förklaringar till detta anges. Sockendräktsintresset under 1900-talet beskrivs också.